Товарна біржа КМЕ викупила для
агровиробників
10 000 га під агрохімічне обстеження

Пропозиція обмежена!

Залишилось

2 243 га

Відправити запит

Розширений аналіз ґрунту з рекомендаціями під заплановану врожайність

Аналіз ґрунту – визначення вмісту хімічних елементів в орному шарі (25-30 см). Результати аналізу є основним елементом для визначення потенціалу поля, його родючості, вибору с/г культур, планування сівозміни та системи удобрення рослин.

responsive devices

Аналіз поля за 1 гривню

Обстеження проводить міжнародна компанія

Аналізуємо

1
Вміст органічної речовини та кислотність
2
Доступні форми елементів (Zn, Cu, Mn, Mg, Fe, B)
3
Азот, фосфор , калій та сірка (N, P, K, S)
4
Ємність катіонного обміну, нітрифікаційну здантість та ступінь насиченості основами

Результати агрохімічного аналізу ґрунту

1
Інформація про рівень забезпечення рослин елементами живлення
2
Важливі дані для створення ефективної системи живлення
3
Раціональне використання добрив
Новітня українська товарна онлайн біржа kme.ua
Повний спектр послуг для сучасного землеробства dekaart.com.ua
Комплексний агрохімічний аналіз грунту з рекомендаціями щодо внесення добрив - це необхідний інструмент для підвищення врожайності Вашого поля
Відправити запит